Interim Quality Manager

Jednou z důležitých pozic prakticky každé společnosti je Quality Manager, který zodpovídá za mnoho procesů. Dostatečné zkušenosti a znalosti jsou základem.

Obsazení pozice Interim Quality Manager

Pro správné a efektivní řízení každé firmy je důležité, aby bylo vedení složeno z odborníků, kteří mají dostatek zkušeností, znalostí a jsou schopni flexibilně reagovat na každý nastalý problém. Jednou z pozic, která v mnoha případech určuje úspěch konkrétní společnosti, je Quality Manager.

Funkce Manager kvality je pro společnost důležitá především pro stanovení a optimalizaci procesů, které souvisejí v managementem kvality v rámci celé organizace.
Mezi jeho základní úkoly tedy patří:

Zajištění tvorby interních směrnic a implementace a udržování norem ISO 9001, IATF 1949, VDA… CSR´s
prosazení a aplikace osvědčených metod a nástrojů managementu kvality
jednání s dodavateli, zákazníky a auditory
vedení a rozvoj zaměstnanců
Nastavení a udržování KPI´s
Předcházení zákaznických eskalací
Strategie de-eskalace

Kdy povolat interim managera

Obsazení pozice managera kvality interim managerem se tedy vyplatí v případě, kdy je zapotřebí řešení krátkodobých nebo akutních úkolů, které vyžadují vysoce odborné znalosti a zkušenosti, kterými žádný pracovník ve firmě nedisponuje. Další možností je natolik rozsáhlý projekt, který vyžaduje řízení s maximálním nasazením, které není jeden pracovník schopen zvládnout.

Velkou výhodou angažování managera kvality interim je nezaujatý pohled na problematiku dané společnosti.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o interního pracovníka, tak není ovlivněn žádnými nežádoucími vlivy.

Interim Manager není přínosem pouze pro firmu, které se dočasně nedaří, ale může tomu být právě naopak. Některé společnosti mohou růst natolik rychle, že nezbývá kapacita na dokončení důležitých projektů. A právě pro tyto případy, kdy je zapotřebí okamžitě reagovat na nastalou situaci, je interim manager nepostradatelný.