Interim Logistics Manager

Na vedení logistického oddělení společnosti závisí úspěch podnikání. Jestliže je před vámi náročný úkol, pak je k dispozici Interim Logistics Manager.

Obsazení pozice Interim Logistics Manager

Vedení společnosti vyžaduje nejen příslušné vzdělání, ale především dostatek zkušeností a znalostí. Pokud se jedná o větší firmu, pak je většinou zapotřebí rozdělit jednotlivé sekce a do každé dosadit odborníka. Firmy, které se zabývají výrobou, dovozem nebo vývozem zboží, by měly mít dobře zajištěnu logistickou stránku.

Interim Logistics Manager má za úkol

Řídit a vést dodavatelskou, zákaznickou a interní logistiku
Naplánovat a zabezpečit efektivní řízení skladu, efektivně plánovat dopravu
Stanovit plány, směrnice a vyžadovat normy s cílem zabezpečení kvality a kvantity dodávek
Sledovat a analyzovat trh, aby mohl okamžitě reagovat na dostupnost materiálu
Plánovat a koordinovat veškeré logistické aktivity, které souvisí s řízením toků v logistickém řetězci
Definovat a kontrolovat plnění KPI
Pracovat na rozvoji teamu

Kdy angažovat interim managera logistiky

Pozice manager logistiky je velice náročná a vyžaduje velké nasazení. Pokud tento pracovník z celého procesu „vypadne“, pak pro firmu nastává celkem značný problém. Ten se ale dá snadno a rychle vyřešit tím, že si firma angažuje odborníka na tuto problematiku z oblasti interim managementu.

Co vaší firmě manager logistiky interim poskytne a v čem bude pro ni prospěšný?

Interim manager zvládne vyřešit důležité úkoly, které vyžadují dostatek odborných znalostí a se kterými si firma z jakýchkoliv důvodů nedokáže poradit. Tohoto odborníka si může firma najmout na jakkoliv dlouhou dobu. Záleží na dohodě obou stran.

Velkou výhodou interim managera je to, že získal své zkušenosti z vedení logistického oddělení u jiných společností.
Zná tedy tuto problematiku nejen z teoretické, ale především z praktické stránky.
Poznal a vyřešil konkrétní situace se zabezpečením dodávek