Interim Plant Manager

Interim manager může vaší společnosti nejen pomoci vyřešit stávající problémy, ale také jim díky svým znalostem a zkušenostem účinně předcházet.

Obsazení pozice Interim Plant Manager

Manager společnosti je natolik náročnou funkcí, že ji může vykonávat pouze určitý okruh lidí. Tento manager zodpovídá za chod celé firmy. Musí mít tedy nejen dostatečné vzdělání v daném oboru, ale také příslušné zkušenosti. Další podmínkou je přirozená autorita a schopnost k vedení lidí.

Jaké jsou hlavní úkoly managera

O tom, že je pozice Interim Plant Manager skutečně náročná, svědčí oblast činností, které má manager týmu ve své kompetenci.

Jedná se o
plánování – určení variant řešení, stanovení termínů a cílů organizování zadání konkrétních úkolů managerům oddělení
určení odpovědnosti a pravomocí
vedení – schopnost pozitivně ovlivňovat a motivovat své podřízené. S tím souvisí usměrňování a odměňování
řízení rizik – proces zjištění nejistých událostí a jejich následnou eliminaci
kontrolu – zjištění nejasností, hledání jejich příčin a návrh způsobů nápravy.
Perimeter zodpovědností je od HR, Controlling, Výroba, Kvalita, Logistika, přes Engineering, Marketing, Nákup

V praxi se může stát, že manager po určitou dobu nefunguje. Důvodů může být celá řada. Absence managera může vést k tomu, že firma začne ztrácet pevnou půdu a jde se svými zisky do mínusu.

Řešení je velice jednoduché a snadno dostupné.

Takové problémy řeší interim manager, který
dokonale rozumí dané problematice a tím pádem navrhne a uskuteční funkční řešení
se rychle zorientuje v řízení konkrétní firmy
je nakloněn inovativním řešením
se zaměří na výsledek a podle toho stanoví plán

Interim manager může pomoci také v krizových situacích, kdy je zapotřebí jednat okamžitě a pragmaticky. K běžně řešeným úkolům patří například období propouštění. Není ale nutné čekat na dobu, kdy problémy nastanou. Interim manager vám pomůže krizovým situacím předcházet.