Interim Production Manager

Ptáte se, proč vaše společnost neprosperuje? Na vaše otázky odpoví Interim Production Manager a následně vyřeší veškeré problémy spojené s výrobou.

Interim Production Manager – efektivní řešení pro vaši společnost

V současné době společnosti a firmy stále více využívají takzvaný Interim Management.

Úkolem Interim Manager je především dočasné řízení podniku nebo některého jeho úseku.
Cílem je vyřešení firemních krátkodobých nebo důležitých úkolů, které vyžadují dostatek odborných znalostí a především zkušeností.

Management každého podniku je rozdělen do jednotlivých úseků. Jedním z těch nejdůležitějších je Production Manager. Ten je zodpovědný za organizaci a realizaci výrobního procesu.

Konkrétní úkoly Production Managera

Production manager musí uvažovat z dlouhodobého hlediska. Na jeho rozhodnutí závisí další posun celé společnosti. Pokud by došlo ke špatnému rozhodnutí, pak by se následné chyby jen těžko napravovaly.

Interim Production Manager

stanoví výrobní plán v souladu se strategií společnosti
nastaví řízení a organizaci výroby, přičemž zajistí bezproblémový chod výroby
určí výrobní kapacity a zdroje pro zajištění splnění termínů zakázek
zajistí efektivní využití nejen lidského potenciálu, ale také strojů a zařízení

Práce Production Managera „rozběhnutím“ výroby zdaleka nekončí.

Je dále zodpovědný za stav výroby a zabezpečení zpracování analýz.
Úzce spolupracuje s oddělením řízení kvality pro odstraňování reklamací a nastavení nápravných, a především preventivních opatření v případě zjištěných závad a neshod.