Interim Management je moderním řešením pro každou společnost.

Interim manager se firmě vyplatí v několika různých situacích. Může pomoci společnosti opět „na nohy“ anebo zajistit dobrý start pro začínající firmu.

Jak funguje spolupráce s interim managementem?

V zahraničí je interim management zcela běžným pojmem. Spolupráce s interim managerem se pomalu stává nejvyhledávanější konzultační službou.

Při angažování interim managera je prvním parametrem pozice, která má být obsazena.
V praxi se převážně jedná o:

výkonného nebo generálního ředitele
managera výroby, financí, lidských zdrojů, logistiky, zásobování, nákupu, prodeje či marketingu
projektového/ produktového managera
konzultanta bez přesně určených funkcí (task force, poradce majitelů, apod.)

Jaké jsou konkrétní typy interim managementu?

Existuje několik základních typů Interim Managementu, kdy každý z nich má za úkol řešit jiný problém.

 

Změnový Interim Management

Ideální řešení v případě, že společnost potřebuje v krátkém čase provést zásadní změny ve svém fungování. Většinou se jedná o tzv. krizový či transformační management.

 

Projektový Interim Manager

Tento typ je využíván tehdy, kdy je žádoucí implementace nebo vedení konkrétního projektu. V praxi se ve velké většině jedná o projekty krátkodobé, ale velice náročné.

Substituční Interim Management

Tento typ zajistí rychlé obsazení volných pozic v naléhavých nebo nečekaných situacích. Může se jednat kupříkladu o obsazení manažerských pozic, kdy pracovník skončil „na hodinu“ či nečekaně onemocněl. Další možností bývá mateřská dovolená.

 

Situací, kdy se interim manager firmě skutečně vyplatí, může být tedy celá řada. Ve velké většině se pro toto řešení společnost rozhodne v případě, že firma prochází krizovým obdobím a rychle tento pád potřebuje zvrátit a dostat se do kladných čísel. – Tím ale není řečeno, že interim manager je vhodný jen pro řešení krizových situací.

Interim management je moderním řešením pro každou společnost, která se potřebuje efektivně „odrazit“ a začít budovat svou úspěšnou cestu na trhu.

Co je Interim Management

Spolehlivý manažerský tým je základem úspěchu každé firmy. Pokud se jedná o větší společnost, je zapotřebí jednotlivé sektory a tím pádem i úkoly rozdělit mezi spolehlivé specialisty. Z toho plyne, že každý vedoucí úseku musí mít nejen patřičné vzdělání, ale také dostatek zkušeností.

Jednou z možností, jak tento problém vyřešit, je Interim Manager.
 Interim Management zajistí flexibilního vedoucího pracovníka a specialistu v jedné osobě.

V případě interim managementu se jedná o angažování odborníka na konkrétní problematiku, který nebyl zaměstnán v dané společnosti. Interim management tedy doplní chybějící kapacitu, včetně know-how v konkrétním oboru.

 Vždy se jedná o ověřené managery, kteří se mohou prokázat úspěšně realizovanými projekty, dostatečným vzděláním a potřebnými zkušenostmi.

Co je úkolem interim managera

Angažovat do své firmy můžete interim managera buď na přesně stanovenou dobu nebo na čas, po který bude zapotřebí.

Zásady interim managera:

 Orientace na výsledky zvyšování efektivity práce
 Rozhodnost při řešení důležitých otázek

 

Přínos interim managera

    • Kvalifikace – Interim manager přináší do každé firmy znalosti a zkušenosti, které dané společnosti chyběly. Tím pádem se zvyšuje úspěšnost.
    • Rychlost – Díky flexibilitě je interim manager schopen nastoupit během velice krátké doby. Může se jednat řádově o dny.
    • Objektivita – Vzhledem k tomu, že je interim manager nezatížený zvyky a politikou ve společnosti, vnáší do vedení firmy nový pohled a efektivní řešení. Jelikož nemá ambice budovat si ve firmě kariéru na pozici managera, není hrozbou pro stávající tým.

Having worked with Jakub for three years during his missions in Bad Dürrenberg and Neutrabling, I have to say he is an excellent professional. He enabled both location to be more efficient and he builded again the customer trust. I am impressed with his work ethic and communication skills

Klaus Sicking, CFO Europe East/West
Adler Pelzer Group

I have worked with Jakub a few years . He has very good background and focused on achieving challenging and targets .
He came’s up to customers needs and expectations. With his capability to see overall strategic target for projects or company. He has strong execution skills to move the things forward even the situation is not favorable

Karel Litvan, Quality Operations Manager
Faurecia Seating

With Jakub I met by Adler Pelzer Group where we were cooperating on project of stabilization plant Clion. Although my and Jakub focus were different we found very quickly common groud and we prepared stable plan for optimalisation, cost cutting and right forecasting. His commitment was huge

Ales Panna, Director of controlling and finance, NAFTA
Adler Pelzer Group

Throughout my time working with Jakub, I have witnessed his exceptional drive and determination firsthand. He consistently demonstrated a strong work ethic and an unwavering commitment to achieving his goals. Jakub is not only self-driven but also possesses an innate ability to motivate and inspire others around him. His leadership skills are exemplary, and he has the capability to guide and support his team through challenges, ensuring that objectives are met efficiently and effectively.

Dusan Palkovic, HR Manager
Faurecia Seating

During our time working together, I had the pleasure of witnessing firsthand Jakubs exceptional skills, work ethic, and commitment to excellence.
His kindness, empathy, and professionalism were a constant source of strength and inspiration to me, and I am confident that he would bring the same level of dedication and care to any workplace. Jakub is a skilled and knowledgeable professional with excellent communication skills and an ability to collaborate effectively with others. He consistently demonstrates initiative and creativity, and is always willing to go the extra mile to ensure that projects are completed on time and to the highest standard.

Ulrik Thelin, Senior Director Operations EMEA
Norma Group

From my side, the teamworking with Mr. Dvořák was absolutely excellent experince. It gave me new motivation and a new perspective on team management, communication, plannig and mainly the philosophy of working with people and solving crisis situations. If I was starting in the company under the leadership of Mr. Dvořák like junior project manager, he was for me the best teacher and support. The meeting and cooperation with such people, it advance you in all directions of your carrier

Jan Hutka, Project Manager
3D- Lasertec

I had such a luck to recruit Jakub as our Interim Manager! Beside his professional attitude he is also a great personality. Jakub brought calmness into critical situation. He was able to jump straight away to the problem, firefight and start to build the strategy how to keep the situation under controll. He was able to achieve short term goals and start with the longterm solutions so it is easy to continue in his journey for the permanent-following manager. He has wide range of knowledge and experience. I have never seen him to struggle or panic, he always found a way out.

Ivana Malinovska, HR Manager
Norma Group

Jakub is an excellent communicator, with strong interpersonal skills that enable him to build strong relationships with his team and stakeholders. Jakub´s problem-solving abilities and sound decision-making skills made him a valuable asset to our company. During his project in the SCM department Jakub delivered a great added value.

Dr. Wissem Ellouze, VP Operations & Supply Chain EMEA
Norma Group